Uitgelicht

Vinger waarop microplastics

Deltafact Microplastics benoemt huidige kennis en kennishiaten

Onlangs verscheen het Deltafact Microplastics, een product van het KIWK-project Ketenverkenner. In deze Deltafact is de huidige kennis op het gebied van waterkwaliteit met betrekking tot microplastics samengebracht en worden kennishiaten benoemd. De twee belangrijkste conclusies: er bestaan nog geen gestandaardiseerde methoden voor monitoring en analyse van microplastics in water, en de effecten van microplastics zijn nog onvoldoende bekend.

Mensen geven een lamp door

Voorgang KIWK-project Kennisvalorisatie: Kennis krijgt waarde

Eind 2020 verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In de afgelopen weken hebben we verteld wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd, en nog staat te gebeuren. Dit keer het laatste project: Kennisvalorisatie.

Vaten chemische stoffen

Voorgang KIWK-project Toxiciteit: op weg naar ESFT 2.0!

Eind 2020 verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De komende weken vertellen we u graag wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd, en nog staat te gebeuren. Deze keer: Toxiciteit.

oogsten suikerbieten

Voorgang KIWK-project Nutriënten

Eind 2020 verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De komende weken vertellen we u graag wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd, en nog staat te gebeuren. Deze keer: Nutriënten.
Meisje onder de douche

Ketenverkenner: wat er niet in zit, hoef je er niet uit te halen

Eind 2020 verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De komende weken vertellen we u graag wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd, en nog staat te gebeuren. Deze keer: de Ketenverkenner.

 

Grondwatermeetpunten

Grondwater: hoe staat het ervoor?

Eind 2020 verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De komende weken vertellen we u graag wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd. Deze keer: Grondwater.

binnekant wasmachine

Waszak erin, microplastics eruit!

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste bron van primaire microplastics in de oceaan het wassen van synthetische kleding is (35%). Onderzoekers van het KIWK-project Gedragswetenschappen hebben onlangs een grafisch overzicht gemaakt van de manier waarop je consumenten kunt bewegen een waszak aan te schaffen waarmee het overgrote deel van de microplastics wordt gevangen onder de pakkende titel 'Waszak erin, microplastics eruit!

Workshop gedrag

Zelf aan de slag met gedragsinterventies

Op 17 november 2020 hielden de CoP Bewustzijn Waterkwaliteit van STOWA en het KIWK-project Gedragswetenschappen gezamenlijk een online workshop over de vraag hoe gedragswetenschappen kunnen leiden tot een betere waterkwaliteit. Verbetering van onze waterkwaliteit is alleen mogelijk als boeren, burgers en beheerders ander gedrag laten zien. Dat gaat niet vanzelf. Soms is dat af te dwingen met regels, of te stimuleren met subsidies, maar niet altijd. Wat doe je dan?

Op de hoogte blijven?