Vragen van pers of over de organisatie van de Kennisimpuls

Programmasecretaris

Rob Ruijtenberg

T: 033-46 03 200
M: 06-344 09 173
E: ruijtenberg@stowa.nl

Contactpersoon per thema

Ieder thema heeft een contactpersoon. Voor vragen kunt u die een email sturen. 

 

Brakke wateren: hoe zout kan het worden?

Gerben van Geest
gerben.vangeest@deltares.nl

 

Diergeneesmiddelen: bronnen, routes en risico's

Stefan Kools
stefan.kools@kwrwater.nl

 

Gedragswetenschappen: anders omgaan met water

Esther de Wit-De Vries
Esther.dewit-devries@wur.nl

 

Gewasbescherming. Maatregelen voor effectieve emissiereductie

Marcel Wenneker
marcel.wenneker@wur.nl

 

Goed grondwater nu: schoon drinkwater straks

Wilko Verweij
wilko.verweij@deltares.nl

 

Goede ecologische kwaliteit: meer dan een goede waterkwaliteit

Piet Verdonschot
piet.verdonschot@wur.nl

 

Kennisvalorisatie. Scoren met kennis

Joep van den Broeke
joep.van.den.broeke@kwrwater.nl

 

Ketenverkenner: minder emissies door ketenaanpak

Joep van den Broeke
joep.van.den.broeke@kwrwater.nl

 

Nationale Analyse Waterkwaliteit

Mieke Berkers
mieke.berkers@pbl.nl

 

Nutriënten: welke landbouwmaatregelen snijden hout?

Piet Groenendijk
piet.groenendijk@wur.nl

 

Toxiciteit: effecten en maatregelen

Leo Posthuma
leo.posthuma@rivm.nl