Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Vinger waarop microplastics

Deltafact Microplastics benoemt huidige kennis en kennishiaten

Onlangs verscheen het Deltafact Microplastics, een product van het KIWK-project Ketenverkenner. In deze Deltafact is de huidige kennis op het gebied van waterkwaliteit met betrekking tot microplastics samengebracht en worden kennishiaten benoemd. De twee belangrijkste conclusies: er bestaan nog geen gestandaardiseerde methoden voor monitoring en analyse van microplastics in water, en de effecten van microplastics zijn nog onvoldoende bekend.

Toxiciteit artikel

Waterprofessionals juichen graduele meetmethode van giftige mengsels toe

Een nieuwe meetsystematiek voor oppervlaktewater, waarmee giftige stoffen en mengsels veel nauwkeuriger zijn op te sporen en aan te pakken, kan rekenen op groot enthousiasme van waterprofessionals. Dat bleek in een sessie van het KIWK-project Toxiciteit, die werd gehouden tijdens van het Kennisfestival Do Facts matter? van  STOWA en waterschap Drents Overijsselse Delta.

Mensen geven een lamp door

Voorgang KIWK-project Kennisvalorisatie: Kennis krijgt waarde

Eind 2020 verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In de afgelopen weken hebben we verteld wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd, en nog staat te gebeuren. Dit keer het laatste project: Kennisvalorisatie.

Vaten chemische stoffen

Voorgang KIWK-project Toxiciteit: op weg naar ESFT 2.0!

Eind 2020 verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De komende weken vertellen we u graag wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd, en nog staat te gebeuren. Deze keer: Toxiciteit.

oogsten suikerbieten

Voorgang KIWK-project Nutriënten

Eind 2020 verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De komende weken vertellen we u graag wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd, en nog staat te gebeuren. Deze keer: Nutriënten.