Gewasbescherming: minder middelen naar het water

In het najaar van 2020 hebben de onderzoekers van het KIWK-project gewasbeschermingsmiddelen de Deltafact over emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen gepubliceerd. Sindsdien focust het project zich op oppervlakkige afspoeling, erfemissies en vroegtijdige monitoring in ondiep grondwater.

GBM

Het is de bedoeling dat in de zomer van 2021 de eerste uitwerking van een ‘Early warning system’ voor grondwater gereed is. Dat gebeurt in overleg met de gebruikers in het Platform Meetnetbeheerders. Doel ervan is snel een beeld te krijgen van de relatie tussen het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en het vóórkomen van resten ervan in in het ondiepe grondwater.

Oppervlakkige afspoeling
Voor oppervlakkige afspoeling willen de projectonderzoekers een aantal opties selecteren van maatregelen die geschikt zijn om de emissie via afspoeling te reduceren. Die maatregelen moeten passen binnen de mogelijkheden van telers om emissies te beperken. Eind 2021 worden naar verwachting deze opties via www.akkerweb.nl beschikbaar gemaakt, samen met de onderliggende informatie over de percelen.

Erf-emissies
Op het erf vinden veel activiteiten plaats waarbij resten van middelen het oppervlaktewater kunnen bereiken. Anders dan voor perceelemissies is het (nog) onduidelijk wellke concentraties dat kan opleveren. In het project wordt onderzocht of erfemissies een mogelijke oorzaak kunnen zijn van normoverschrijding in het oppervlaktewater (‘proof of principle’). Komende zomer rapporteren de projectonderzoekers hierover in een Deltafact.

Tot slot: Bij het project zijn inmiddels meetnetbeheerders van grondwater aangehaakt; telers en andere eindgebruikers worden in januari betrokken. De Gebruikerscommissie van het project is met de recente deelname van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb), versterkt tot 17 leden.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar mark.montforts@rivm.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte