H20 online over 'Maatregel op de kaart'

In de januari-uitgave van H2O online verscheen een artikel over de inhoud en achtergronden van 'Maatregel op de Kaart', een binnen het KIWK-project Nutriënten ontwikkeld instrument dat voor ieder landbouwperceel in Nederland kansrijke landbouwmaatregelen selecteert voor schoner grond- en oppervlaktewater.

Percelen

Deel deze pagina