Inventarisatie van emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlakewater

Onderzoekers van het KIWK-project Gewasbeschermingsmiddelen hebben onlangs een Deltafact opgesteld waarin ze een overzicht geven van de huidige kennis over de emissieroutes van deze middelen naar het grond- en oppervlaktewater. Deltafacts zijn (online) dossiers waarin de meest recente kennis en inzichten worden weergegeven over onderwerpen op het gebied van water, klimaatadaptatie en waterkwaliteit.

Afbeelding van verontreinigd water

In ons grond- en oppervlaktewater worden regelmatig (resten van) gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de waterkwaliteitsnormen overschrijden. Er zijn nog veel onzekerheden over het relatieve belang voor de waterkwaliteit van de verschillende emissieroutes, zoals afspoeling vanaf percelen, het verwaaien van de spuitnevel (spuitdrift), drainage vanaf percelen en emissies vanaf erven. Zowel kennislacunes als de complexiteit in de praktijk staan een eenvoudige vergelijking van emissieroutes en mogelijke maatregelen in de weg.

> Bekijk het Deltafact

U kunt de Deltafact ook online bekijken. > KLIK HIER

 

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar mark.montforts@rivm.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte