Meetcabines brengen hot moments van nutriëntenuitspoeling in beeld

Om maximaal inzicht te krijgen in de dynamiek van nutriënten in oppervlaktewater hebben RIVM en Deltares dit voorjaar twee mobiele meetcabines in gebruik genomen voor het continu meten van nutriënten in oppervlaktewater. Voor twee pilotstroomgebieden van de Kennisimpuls Waterkwaliteit in Brabant en Flevoland is de waterkwaliteit nu real-time te volgen.

mest uitrijden

Zeer recent uitte de Tweede Kamer nog haar zorgen over het niet halen van de waterkwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water naar demissionair minister Van Nieuwenhuizen. In ongeveer de helft van de Nederlandse oppervlaktewateren zijn te hoge nutriëntenconcentraties de belangrijkste belemmering. Binnen het Kennisimpuls-project Nutriënten onderzoeken RIVM, Deltares, KWR en WUR hoe waterbeheerders tot een gebiedsgerichte aanpak van nutriënten in probleemstroomgebieden kunnen komen.
 

Andere dynamiek bij droog of nat weer gemeten

In combinatie met andere metingen in de pilotgebieden leveren de continue metingen in de cabines essentiële informatie op van de hotspots en hot moments van nutriëntenuitspoeling. Op basis daarvan zijn passende maatregelen te selecteren en rekenmodellen te verbeteren. 

“In de Vuursteentocht in Flevoland bijvoorbeeld zien we nu precies de dynamiek tussen nitraatuitspoeling vanuit landbouwpercelen na neerslag en de oplopende achtergrondconcentratie met ammonium als het droger is.” zegt RIVM-onderzoeker Arno Hooijboer. “Daarnaast konden we live meekijken met een afwijkende concentratiepiek van zowel nitraat als ammonium. De piek kunnen we niet verklaren met natuurlijke processen en we vermoeden dat dit het gevolg is van een lozing in de tocht. Zoiets hebben we met andere metingen nog niet eerder zo direct vast kunnen stellen”.

Ook Joachim Rozemeijer, waterkwaliteitsspecialist van Deltares is enthousiast: ”De nutriëntenconcentraties in de Vinkenloop in Brabant reageren heel snel op neerslag. Fosfaat laat korte pieken zien door de opwerveling van fosfaatrijk sediment. En voor het eerst zien we dat ook ammonium concentratiepieken vertoont tijdens buien. Deze nieuwe kennis helpt bij het interpreteren van reguliere metingen.”
 

Continu meten en reguliere bemonstering samen waardevol

Het onderzoek werkt toe naar een passende meetstrategie voor de gebiedsgerichte aanpak van nutriënten in andere probleemgebieden. Continue metingen met eenvoudigere  sensoren zijn bijvoorbeeld vaak al heel waardevol in combinatie met de reguliere maandelijkse bemonsteringen. Deze extra metingen in probleemgebieden voorkomen dat we tijd en geld verspillen aan de verkeerde maatregelen.

De continue metingen in de Vuursteentocht-cabine zijn te volgen op www.vuursteentocht.nl.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar p.schipper@wur.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte