Mengsels giftige stoffen hebben duidelijk invloed op ecologische waterkwaliteit

Deze zomer verscheen een interessant, Engelstalig artikel over de effecten van chemische stoffen op de aquatische ecologie. Het artikel laat volgens volgens mede-auteur Leo Posthuma, de projectleider van het Kennisimpuls Waterkwaliteit project ‘Toxiciteit’, duidelijk zien dat er een toxiciteitsprobleem is bij het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Het artikel vormt daarmee de onderbouwing voor het KIWK-project Toxiciteit.  

Reageerbuisjes

Het artikel is één van de vele gepubliceerde resultaten van het Europese SOLUTIONS project, dat in het najaar van 2018 officieel werd afgerond. In dit project is hebben de onderzoekers geprobeerd om meer kwantitatief te bepalen in welke mate toxische stoffen een bedreiging vormen voor de gezondheid van de mens en voor aquatische ecosystemen. Daarvoor is onder meer een geïntegreerd systeem van geavanceerde monitoring, modellen en databases opgezet.

Volgens Posthuma blijkt uit de resultaten van het Europese SOLUTIONS project duidelijk dat er in een relatie tot aquatische ecologie een toxiciteitsprobleem is. Posthuma: ‘Het is gemiddeld 30-30-30 procent, dat de ecologische waterkwaliteit in Europese watersystemen wordt aangetast door respectievelijk mengsels van toxische stoffen, hydromorfologie en nutriënten. Gemiddeld betekent dat op specifieke plekken de verhouding tussen deze factoren anders kan zijn. Soms speelt toxiciteit een grotere rol, soms een minder grote rol.

Het artikel ‘Chemical mixtures affect freshwater species assemblages: from problems to solutions’, is geschreven door Leo Posthuma, samen met Dick de Zwart en Scott D. Dyer. Leo Posthuma is expert op het gebied van milieurisico’s en duurzame ontwikkeling bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Sinds 2016 is hij daarnaast bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en Milieurisico’s bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

> Naar de website van SOLUTIONS

> Lees het artikel

Abstract van het artikel

Aquatic ecosystems are exposed to mixtures of chemicals. Can their impacts on aquatic life be diagnosed, for the more than 100,000 chemicals in commerce and accounting for the natural diversity of aquatic ecosystems and other stressors? Currently, protective chemical policies focus on a few prioritized compounds, which are thereafter promulgated into protective thresholds (e.g., water quality criteria, ecologically protective criteria). Providing simple schemes for environmental protection and assessment, the current schemes are insufficient for comprehensive understanding of mixture impacts to aquatic ecosystems in a realistic, multiple-stress context. Recently developed eco-epidemiological methods to diagnose mixture impacts in monitoring data sets have shown the presence of a diversity of mixture effects on aquatic life. Upon diagnosis, the application of solution-focused strategies provides opportunities for improved water quality protection, assessment and management.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar leo.posthuma@rivm.nl

Deel deze pagina