Minder medicijnen, schoner water: gedragsinventarisatie medicijnketen leidt tot aanbevelingen

De waterkwaliteit in Nederland is verbeterd, maar kampt ook nog steeds met knelpunten. Een daarvan is de hoeveelheid medicijnresten in water. Technische oplossingen bij afvalwaterzuiveringen zijn mogelijk, maar kostbaar en ze dragen niet bij aan een circulaire economie. Daarom wordt ook gekeken integrale oplossingen waarbij de hele productie- en consumptieketen aandacht krijgt. Onderzoekers van het KIWK-project Gedragswetenschappen hebben daarvoor een ketenanalyse opgesteld over gedragsbeïnvloeding en medicijnresten in het oppervlaktewater, inclusief een aantal aanbevelingen. 

Apotheker pakt medicijnen uit lade

Het rapport ‘Gedragsinventarisatie. Minder medicijnen in het water’ brengt de mate van invloed en de beïnvloeding van de productie- en consumptieketen van medicijnen in beeld. Het helpt bij het zoeken naar maatschappelijke oplossingen in deze keten en het geeft waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies handvatten hoe dat te doen. De auteurs hopen dat het rapport een extra impuls geeft aan de maatregelen die de laatste jaren in gang gezet zijn.

De meeste medicijnresten belanden het oppervlaktewater via de riolering en de rioolwaterzuivering. Ze komen daarin terecht door normaal medicijngebruik. De Nationale Ketenaanpak Medicijnresten probeert die hoeveelheid te verminderen, onder andere door aanpassing van rioolwaterzuiveringen en minder overstorten in het riool.

Ook gedragsbeïnvloeding in de zorg helpt de belasting van het oppervlaktewater te verminderen. Daarvoor lopen al diverse initiatieven, die de gezondheid én het milieu ten goede komen. Een voorbeeld is minder gebruik van antibiotica. Ook stimuleren van het inleveren van niet-gebruikte medicijnen is een goede maatregelen. De watersector kan daarbij helpen door samen te werken met andere partijen en aandacht te blijven vragen voor het onderwerp ‘medicijnresten in water’.

Het rapport inventariseert de rol van alle partijen die te maken hebben met medicijnresten in water. Het blijkt dat organisaties en bedrijven aan het begin van de keten de meeste invloed hebben. Ook het beleid van de overheid om medicijnen zo goedkoop mogelijk te maken, speelt een rol, die soms nadelig uitpakt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

> Download het rapport

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar mattijs.lambooij@rivm.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte