Nutriënten in beken: is een goede KRW-maatlatscore goed genoeg voor de ecologie?

Eutrofiëring - een overmaat aan stikstof en fosfaat in het water - is een bekend en terugkerend probleem in meren en plassen. De rol van eutrofiëring in beken heeft de afgelopen decennia daarentegen nauwelijks aandacht gehad. Waarschijnlijk door de aanname dat het water in beken stroomt en de nutriënten ‘vanzelf’ naar de rivieren en de zee zou verdwijnen. Onderzoekers van het KIWK-project Ecologie hebben onderzocht of die aanname wel gerechtvaardigd is. Daaruit komt volgens hen naar voren dat nutriënten wel degelijk een belangrijke sleutelfactor zijn in beken.

Luchtfoto Koningsdiep

Uit het uitgevoerde literatuuronderzoek bleek verder dat de huidige grenswaarden voor nutriënten die worden gehanteerd in de Kaderrichtlijn Water, te hoog zijn voor een gezonde beekecologie. En dat zelfs bij een ‘zeer goede’ score voor stikstof en fosfor de Nederlandse beekecosystemen op dit moment niet beschermd zijn tegen de negatieve effecten van eutrofiëring. Deze conclusie werpt nieuw licht op ons beekbeheer en vormt een belangrijke uitdaging om de waterkwaliteit in beeksystemen op orde te krijgen, aldus de onderzoekers.

> Download het rapport Ecologische effecten van nutriënten op laaglandbeken

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar piet.verdonschot@wur.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte