Project Ketenverkenner presenteert (eerste) resultaten

Op 3 juni 2021 was er vanuit het KIWK-project Ketenverkenner webinar waarin de eerste resultaten werden gepresenteerd over de stand van zaken rond microplastics, biociden en consumentenproducten, in relatie tot waterkwaliteit.

 

Foto met persoonlijke-verzorgingsproducten

Het project Ketenverkenner brengt voor de genoemde stofgroepen in kaart welke kennis beschikbaar is over emissies, de actoren en hun invloed op de waterkwaliteit. Ook kijkt het project naar aangrijpingspunten waarmee voor de betreffende (sub)stofgroep de waterkwaliteit positief kan worden beïnvloed. De resulatten zijn vervat in drie zogenoemnde Deltafacts, factsheets met de meest actuele kennis en inzichten over watergerelateerde onderwerpen. Het project benadrukt het belang van het bij elkaar brengen van bestaande kennis, het oplossen van eventuele kennishiaten, en disseminatie van deze kennis richting de watersector en verdere ketenpartners. Juist omdat deze kennis tot dusver versnipperd en redelijk beperkt is. De presentaties van het webinar kunt u hieronder downloaden

> Bekijk het Deltafact over microplastics

> Bekijk het Deltafact over biociden

> Bekijk het Deltafact over consumentenproducten

Alle Deltafacts zijn ook te vinden onder 'Resultaten' op deze site en via www.deltafacts.nl.

> Download de presentatie over microplastics

> Download de presentatie over biociden

> Download de presentatie over consumentenproducten

 

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar Joep.van.den.broeke@kwrwater.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte