Terugblik KIWK-themabijeenkomst 'Stoffen, milieu & gezondheid'

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) heeft in de afgelopen maanden een keur aan expertbijeenkomsten georganiseerd over de uitkomsten van de KIWK-projecten. In april, mei en juni 2022 slaan we onder het motto ‘Van kennis naar impuls’ een brug tussen deze uitkomsten en de maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we voor bestuurders en beleidmakers tijdens drie online themabijeenkomsten. Op 21 april jl. vond de eerste themabijeenkomst plaats over 'Stoffen, milieu en gezondheid'. Er volgen nog bijeenkomsten over 'Bodem en de Kaderrichtlijn Water' (17 mei) en 'Ecologie en biodiversiteit' (16 juni).

Onderwater foto KIWK header

Het themawebinar op donderdag 21 april over Stoffen, milieu en gezondheid stond onder voorzitterschap van Marielle van der Zouwen (KWR) en startte met een gesproken column van Bas van der Wal STOWA), waarin hij onder meer benadrukt dat naast ‘hippe stoffen’ we blijvend aandacht moeten hebben voor het terugdringen van de belasting met al bekende stoffen, omdat deze de aquatische biodiversiteit het meest beïnvloeden. Hieronder kunt u de column van Bas downloaden. Vervolgens kwamen aan de hand van pitches de belangrijkste uitkomsten van de volgende KIWK-thema’s aan de orde:

* Gewasbescherming (Mark Montfort en Dennis Kalf)

* Ketenverkenner (Joep van den Broek en Astrid Fischer)

* Toxiciteit (Leo Posthuma, Anke Durand en Arjan Verhoeff)

* Diergeneesmiddelen (Stefan Kools en Wim van der Hulst)

Per thema gaven vervolgens waterbeheerders/leden van de KIWK-gebruikerscommissies van de projecten een uitgebreide reactie op de uitkomsten, toepasbaarheid van tools en de eigen ervaringen in de praktijk van het waterbeheer. We lichten twee thema’s uit.
 

Toxiciteit

Anke Durand (Beleidsadviseur Waterschap Vechtstromen in samenwerking met Arjan Verhoeff, Beleidsadviseur Waterschap Drents Overijsselse Delta) gaf aan dat de KIWK-kennis over toxiciteit hen ondersteunt om huidig en toekomstig beleid te ontwikkelen als complementair spoor op de stofspecifieke benadering. Kennis uit KIWK-Toxiciteit is goed toepasbaar, omdat gewerkt is aan doorontwikkeling van het bestaande instrumentarium, met nieuwe data, inzichten en ervaringen. Hierdoor biedt het ondersteuning bij het afwegen van de juiste maatregelen en aan meer inzicht of toxiciteit een bepalende sleutelfactor kan zijn in het bereiken van de ecologische doelen. Met klem werd genoemd de site www.sleutelfactortoxiciteit.nl als nuttige tool voor waterbeheerders op dit thema.


Diergeneesmiddelen

In het KIWK-project Diergeneesmiddelen is ontginningswerk gedaan en zijn nieuwe factoren ontdekt. Stefan Kools (Projectleider Diergeneesmiddelen in samenwerking met Wim van der Hulst, Waterschap AA en Maas) gaf een toelichting over de ontwikkeling van een ‘modellentrein’ waarmee te berekenen is welke diergeneesmiddelen problemen veroorzaken. Hierop kan vervolgens een gerichte, probleem inventariserende meetcampagne ingezet worden. O.a. Waterschappen Aa en Maas, Vallei en Veluwe en Noordelijke Waterschappen hebben dit (beperkt) al gedaan. Daarnaast bood het project inzicht in een onbekende bron: anti-vlooien- en tekenmiddelen. Het gebruik van deze middelen op honden is zodanig dat minder dan 10% van het gebruik in rioolwater hoeft te komen, om op norm overschrijdende waarden in RWZI-effluent te komen. Meer bekende insecticiden, zoals imidacloprid, fipronyl en deltametrin, worden veel in effluent gevonden. Anti-parasitica blijkt een onderbelichte stofgroep. Bij pogingen om te meten blijken rapportagegrenzen vaak boven problematische gehaltes te liggen.


KIWK-themawebinar 'Bodem en de KRW'

Het eerstvolgende KIWK Themawebinar, met als onderwerp Bodem en de KRW vindt plaats op 17 mei 2022. U kunt zich hiervoor aanmelden op www.stowa.nl

 

 

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte