Verslag kennissessie Biociden en consumentenproducten

Op 22 februari 2022 vond de online kennissessie van het KIWK-project Ketenverkenner plaats, getiteld ‘Biociden en consumentenproducten in relatie tot de waterketen: welke inzichten heeft de Ketenverkenner opgeleverd?’. Tijdens de sessie gingen de sprekers in op de uitkomsten uit het Ketenverkenner-project en is samen met de deelnemers geïnventariseerd hoe de bijeengebrachte kennis en inzichten toegepast kunnen worden en welke kansen en uitdagingen er in de praktijk van het waterbeheer zijn om de impact van deze stofgroepen op de waterkwaliteit te verminderen. In het ochtenddeel van het webinar werd ingegaan op de biociden, in het middagdeel op de consumentenproducten.

> Lees een uitgebreid verslag van de kennissessie

Foto met persoonlijke-verzorgingsproducten

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar joep.van.den.broeke@kwrwater.nl.

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte