Voortgangsrapportage Kennisimpuls Waterkwaliteit 2019

Wilt u meer weten over de stand van zaken van de Kennisimpuls en de afzonderlijke projecten? De voortgangsrapportage KIWK 2019 beschrijft de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit, vanaf de start tot eind 2019. Ook geeft de rapportage per project een vooruitblik op de werkzaamheden en speerpunten van 2020. De rapportage zal gedurende de looptijd van het programma jaarlijks verschijnen.

Voortgangsrapportage KIWK

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar ruijtenberg@stowa.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte