Zelf aan de slag met gedragsinterventies

Op 17 november 2020 hielden de CoP Bewustzijn Waterkwaliteit van STOWA en het KIWK-project Gedragswetenschappen gezamenlijk een online workshop over de vraag hoe gedragswetenschappen kunnen leiden tot een betere waterkwaliteit. Verbetering van onze waterkwaliteit is alleen mogelijk als boeren, burgers en beheerders ander gedrag laten zien. Dat gaat niet vanzelf. Soms is dat af te dwingen met regels, of te stimuleren met subsidies, maar niet altijd. Wat doe je dan?

Workshop gedrag

Tijdens de workshop keken de deelnemers met gedragsexperts naar effectieve gedragsbeïnvloeding en communicatie binnen de watersector. Gedragsexpert Marije Hofland  van adviesbureau Duwtje gaf eerst een presentatie over gedragsverandering met voorbeelden van interventies. Na dit plenaire deel waren er twee deelsessies. In een van de deelsessies waren zes voorbeelden te zien van gedragsveranderingsprojecten die nu al gedaan worden door onder meer waterschappen. Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag om een idee te bedenken voor een gedragsinterventie.

In de andere sessie werden deelnemers aan de hand van een aantal filmpjes en vragen, en begeleid door mensen van het KIWK-project Gedragswetenschappen, op weg geholpen om een probleem te identificeren waar gedragswetenschappen een rol in zou kunnen spelen en wat het mogelijke gewenste doelgedrag is. Hierbij is het van belang dat dit op een gestructureerde manier gebeurt, waarbij elke stap op elkaar inhaakt.

De eerste stap is het kiezen van een probleem uit de eigen werkpraktijk en het identificeren van betrokkenen en belanghebbenden die invloed hebben op het probleem (stap 1). Daarna wordt in kaart gebracht welke stakeholders al worden beïnvloed om tot ander gedrag te komen (stap 2). Vervolgens wordt een actor en/of gedrag gekozen waar nog onvoldoende effect wordt gehaald. Daarna bepaal je het gewenste doelgedrag waarin een gedragsinterventie moet resulteren (stap 3, 4, 5). De in de workshop opgedane kennis en inzichten gaven de deelnemers een  goede basis voor vervolgworkshops. Die het komende jaar gaan plaatsvinden.

Stappenplan

Mochten je zelf geïnteresseerd zijn in het doorlopen van de stappen uit de workshop, Hieronder zijn de instructies en het werkblad terug te vinden:

Tot slot: in 2021 gaat het KIWK-project gedragswetenschappen tevens een aantal projecten uit de watersector begeleiden bij het opzetten van een gedragsinterventie die in de praktijk uitgevoerd kan worden. Wil je daaraan meedoen? Meld je dan voor 14 januari aan bij Gerben.Koers@deltares.nl

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar esther.dewit-devries@wur.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte