Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Vaten chemische stoffen

Nieuw zicht op toxische druk in Nederlands oppervlaktewater

In de Atlas Natuurlijk Kapitaal geven zes nieuwe kaarten een beeld van de toxische druk van giftige stoffen en stoffenmengsels in het Nederlandse oppervlaktewater. Hoe hoger de druk, hoe meer het leven in en rond het water wordt belemmerd. Dit leven is een graadmeter voor de kwaliteit van ons water en kan worden gezien als ‘early warning’ voor mogelijke beperkingen in het veilig gebruik van water. Het opsporen en aanpakken van giftige stoffen en stofmengsels is dus belangrijk voor natuur, milieu en mens.

Microplastics onder vergrootglas

Symposium Microplastics in het Milieu. Theorie en Toepassing

Op donderdag 3 februari 2022 organiseert het KIWK-projectteam Ketenverkenner het symposium 'Microplastics in het Milieu: theorie en toepassing'. Het wordt een informatieve en interactieve dag, waar gebruikers en experts bij elkaar worden gebracht. We hopen dat jullie hieraan mee willen doen!


 

Kinderen met schepnet

Kennisimpuls levert een bijdrage aan KNW-congres op 22 april 2022

Het najaarscongres van de KNW, dat aanvankelijk op 26 november zou plaatsvinden, is verplaatst naar 22 april 2022. Vertegenwoordigers van het KIWK-project Gedragswetenschappen leveren een bijdarge aan dit congres, getiteld: Transities in de watersector. Aansluitend aan het thema zullen Michael Bentvelsen (voorzitter Gebruikerscommissie) en Judith Westerink in het middagprogramma een sessie verzorgen.

Vlo onder vergrootglas

Workshops voor meer inzicht in mogelijkheden emissiereductie van antivlooienmiddelen naar oppervlaktewater

Voor een studie naar milieurisico’s van diergeneesmiddelen binnen de KIWK – Thema Diergeneesmiddelen is gekeken naar mogelijke emissieroutes van antivlooienmiddelen. Tijdens workshops kwam aan de orde wat hondeneigenaren en professionals mogelijk kunnen doen om emissie te beperken. Het is voor het eerst dat antivlooienmiddelen op deze manier in de aandacht van de watersector staan.

Hond en kat

Speuren naar risico’s van vlooienmiddelen levert veel vragen op

Het Deltafact ‘Emissies van vlooienmiddelen voor huisdieren naar oppervlaktewater’ maakt aannemelijk dat het gebruik van vlooienmiddelen bij honden tot normoverschrijdingen leidt. De precieze omvang van emissies en emissieroutes is echter onduidelijk. Het Deltafact is een oproep voor de ontwikkeling van meer (toegepaste) kennis en handelingsperspectieven.