Nieuwsbrief Toxiciteit

Nieuwsbrief Toxiciteit

Uit Europees onderzoek komt naar voren dat toxiciteit - naast nutriënten en gebrekkige hydromorfologie - een belangrijke sta in de weg is voor ecologisch gezond water. Er worden in Europa meer dan 140 duizend chemische stoffen geproduceerd, gebruikt en verhandeld. Een deel ervan komt in ons oppervlaktewater terecht.

Hoe brengen we deze stoffen in kaart? Wat zijn de effecten op het waterleven, en wat kunnen we doen om deze effecten te verminderen? In het KIWK-project Toxiciteit geven we antwoorden op deze vragen, zodat waterbeheerders gerichter maatregelen kunnen nemen.

Workshop Gedragskennis

Workshop over aangeleerde gewoontes en nieuwe oplossingen

Onderzoekers van het KIWK-project project 'Gedragskennis' nodigden begin december een aantal waterschappers uit voor een workshop in Utrecht. Doel: hen te laten ervaren wat er allemaal bij komt kijken bij gedragsverandering op de werkvloer. Want ook in het waterbeheer vraagt de zorg voor een goede waterkwaliteit om aanpassingen in gedrag. Bijvoorbeeld doordat er nieuwe technieken en instrumenten beschikbaar komen waarmee het kwaliteitsbeheer verandert.

Percelen

Nutriëntenmaatregelen op de (perceels)kaart!

Het KIWK-project Nutriënten heeft een belangrijk product opgeleverd: een landelijke kaart die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om effectief emissies van stikstof en fosfor naar water terug te dringen.

Foto bij bericht verschijnen NAWK nieuwsbrief #8

Tussentijdse resultaten Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAWK): Waterkwaliteit verbetert, maar KRW-doelen worden niet overal gehaald

De voorziene maatregelen van de waterschappen en uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer leiden er vooralsnog niet toe dat de gestelde doelen van de Kaderrichtlijn Water voor nutriënten, biologie en chemische stoffen overal in Nederland worden gehaald. Bovendien zijn er grote regionale verschillen. Dat blijkt uit een notitie met tussentijdse resultaten van de Nationale Analyse Waterkwaliteit.