Reageerbuisjes

Mengsels giftige stoffen hebben duidelijk invloed op ecologische waterkwaliteit

Deze zomer verscheen een interessant, Engelstalig artikel over de effecten van chemische stoffen op de aquatische ecologie. Het artikel laat volgens volgens mede-auteur Leo Posthuma, de projectleider van het Kennisimpuls Waterkwaliteit project ‘Toxiciteit’, duidelijk zien dat er een toxiciteitsprobleem is bij het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Het artikel vormt daarmee de onderbouwing voor het KIWK-project Toxiciteit.  

Programmabijeenkomst

De Kennisimpuls is aan!

De Kennisimpuls Waterkwaliteit is nu echt goed op gang. Alle projecten zijn ‘van de kant’, zo bleek tijdens een speciale programmabijeenkomst op 20 september jl. Daar bespraken onderzoekers, opdrachtgevers, financiers en gebruikers met elkaar de voortgang. In het programma wordt op vernieuwende manieren, vanuit nieuwe invalshoeken én in samenhang gewerkt aan het versneld verbeteren van de waterkwaliteit.

KIWK-projectp;annen

KIWK-projectplannen

Meer weten over de KIWK-projecten? Lees er meer over onder de kop Thema's. Van bijna alle projecten die zijn gestart, vindt u hier ook een uitgebreid projectplan.