Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

kennis delen

'Kennis krijgt pas waarde als je het deelt'

Goed nieuws. De Kennisimpuls Waterkwaliteit brengt vanaf oktober driemaandelijks een nieuwsbrief uit. Hilde Passier van Deltares, trekker van het Werkpakket Communicatie binnen het KIWK-project Kennisvalorisatie, legt uit waarom.

Vissen tellen

Onderzoek naar publieke betrokkenheid bij waterkwaliteitsonderzoek

Onlangs publiceerde het Rathenau instituut een onderzoeksrapport over de publieke betrokkenheid bij onderzoek naar waterkwaliteit. Die betrokkenheid is best groot. Maar de kwaliteit van de opbrengst kan beter, aldus de opstellers van het rapport. Voor het onderzoek werden ook enkele personen geïnterviewd die betrokken zijn bij de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Watermonsters nemen

Nationale analyse waterkwaliteit op website Kennisimpuls

De Nationale analyse waterkwaliteit (Naw) laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen in 2027 de KRW-doelen gaat halen en waar extra inspanningen nodig zijn. De resultaten van de analyse zijn nu beschikbaar op de website van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

ecotoxicologie

Ecologie en ecotoxicologie samen voor schoon water

Het tijdschrift Nature, Ecology and Evolution publiceerde op 15 juni 2020 het artikel Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems. In het artikel werkten experts over de grenzen van de eigen vakgebieden heen aan onderzoek naar factoren die (negatieve) effecten hebben op het waterleven in meren en rivieren. De bevindingen geven aanknopingspunten voor verdere verbetering van de waterkwaliteit, waarin binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit aan wordt gewerkt.