Op de hoogte blijven?

Percelen

Nutriëntenmaatregelen op de (perceels)kaart!

Het KIWK-project Nutriënten heeft een belangrijk product opgeleverd: een landelijke kaart die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om effectief emissies van stikstof en fosfor naar water terug te dringen.

Foto bij bericht verschijnen NAWK nieuwsbrief #8

Tussentijdse resultaten Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAWK): Waterkwaliteit verbetert, maar KRW-doelen worden niet overal gehaald

De voorziene maatregelen van de waterschappen en uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer leiden er vooralsnog niet toe dat de gestelde doelen van de Kaderrichtlijn Water voor nutriënten, biologie en chemische stoffen overal in Nederland worden gehaald. Bovendien zijn er grote regionale verschillen. Dat blijkt uit een notitie met tussentijdse resultaten van de Nationale Analyse Waterkwaliteit.

Reageerbuisjes

Mengsels giftige stoffen hebben duidelijk invloed op ecologische waterkwaliteit

Deze zomer verscheen een interessant, Engelstalig artikel over de effecten van chemische stoffen op de aquatische ecologie. Het artikel laat volgens volgens mede-auteur Leo Posthuma, de projectleider van het Kennisimpuls Waterkwaliteit project ‘Toxiciteit’, duidelijk zien dat er een toxiciteitsprobleem is bij het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Het artikel vormt daarmee de onderbouwing voor het KIWK-project Toxiciteit.  

Programmabijeenkomst

De Kennisimpuls is aan!

De Kennisimpuls Waterkwaliteit is nu echt goed op gang. Alle projecten zijn ‘van de kant’, zo bleek tijdens een speciale programmabijeenkomst op 20 september jl. Daar bespraken onderzoekers, opdrachtgevers, financiers en gebruikers met elkaar de voortgang. In het programma wordt op vernieuwende manieren, vanuit nieuwe invalshoeken én in samenhang gewerkt aan het versneld verbeteren van de waterkwaliteit.