Actieposters & commitmentverklaring voor artsen en apothekers om te zorgen dat er minder medicijnresten terecht komen in het waterartsen en apothekers

Geplaatst op: 14 oktober 2020

Professionals uit de watersector bezochten circa 40 FTO-groepen (Farmacotherapeutische Overleggen) en spraken met 300 huisartsen en apothekers overal in Nederland. Huisartsen en apothekers bespreken in FTO-groepen hun beleid op het gebied van het voorschrijven van medicijnen. Die gesprekken leverden veel praktische suggesties op die meehelpen minder medicijnresten in water te hebben.  Uiteindelijk zijn er binnen het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls zes actieposters ontworpen, met eenvoudige acties die artsen en apothekers kunnen nemen om te zorgen dat er minder medicijnresten in het water komen. Ook  is er een commitmentverklaring opgesteld die deelnemende medici kunnen ondertekenen.

Deel deze pagina