Agrariërs werven voor beter bodembeheer door inzet van gedragswetenschappen (rapport plus bijbehorend factsheet

Geplaatst op: 30 maart 2021

In 2020 voerde het KIWK-project Gedragswetenschappen in een zogenoemd actieonderzoek een gedragsinterventie uit om agrariërs te werven voor beter bodembeheer met als doel de uit- en afspoeling van nutriënten vanaf hun percelen te verminderen. Het project wilde daarmee medewerkers uit de watersector laten zien hoe het ontwikkelen van een interventie in zijn werk gaat en testen welk effect de ontwikkelde interventie had. Een rapport en samenvattend factsheet beschrijven de resultaten.

Persoonlijk contact helpt om agrariërs te interesseren voor advies over bodembeheer. Dat is de belangrijkste uitkomst van het uitgevoerde actieonderzoek, waarvan de factsheet een korte samenvatting geeft. Het onderzoeksraport bevat een vergelijking van verschillende interventies en een nadere toelichting op het opzetten daarvan.

Deel deze pagina