De Vries et a. 2020 A conceptual model for simulating responses of freshwater T macroinvertebrate assemblages to multiple stressors

Geplaatst op: 24 december 2020

Het voorspellen van de respons van ongewervelde waterdieren op meerdere omgevingsstressoren geeft het waterkwaliteitsbeheer een belangrijk handvat bij het kiezen van maatregelen. De huidige voorspeltechnieken schieten tekort. Deze studie ontwierp de basis voor een voorspellingsmodel over meerdere schalen in ruimte en tijd. Het reikt de bouwstenen aan om in onze wateren, waar veel stressoren gelijktijdig werken van stroomgebied tot locatie en over dagen tot tientallen jaren, met nieuwe technieken te effecten van maatregelen te kunnen voorspellen.

Artikel verschenen in: Ecological Indicators 117 (2020)

Deel deze pagina