De Vries et al. 2019, Quantifying cumulative stress acting on macroinvertebrate assemblages ...

Geplaatst op: 24 december 2020

In deze studie is een ​​nieuwe methode ontwikkeld om de cumulatieve meervoudige stress te kwantificeren die inwerkt op macrofauna in laaglandbeken. De hydrologische, morfologische en chemische stressoren, die werken van de schaal van het stroomgebied tot een locatie in de beek, kunnen systematisch in beeld worden gebracht en de doorwerking op de ecologie wordt gekwantificeerd. Deze nieuwe methode van systeemanalyse verbindt de oorzaak van stress direct aan de gevolgen voor de ecologische waterkwaliteit. Omdat de individuele stressoren vanaf de bron in beeld worden gebracht geeft de methode aan waar in het systeem succesvolle maatregelen kunnen worden genomen.

Artikel verschenen in: Science of the Total Environment 694 (2019)

Deel deze pagina