De Vries et al. 2020. Species composition drives macroinvertebrate community classification

Geplaatst op: 24 december 2020

De verspreiding van waterorganismen valt niet samen met geografische grenzen en ranges in omgevingsfactoren. Daarom zou de biologie de classificatie van oppervlaktewateren moeten bepalen. Deze studie laat zien dat een op de biologie gebaseerde hiërarchische indeling recht doet aan de aanwezige gemeenschappen, de regionale verschillen in Nederland bloot legt en de basis kan vormen voor een regionale selectie van KRW-indicatoren die de maatlatten sterk kunnen verbeteren.

Artikel verschenen in: Ecological Indicators 119 (2020)

Deel deze pagina