Deltafact 'Best Practices voor kennisvalorisatie'

Geplaatst op: 02 december 2019

Deze Deltafact gaat in op de succesfactoren voor kennisvalorisatie, dat wil zeggen: het succesvol toepassen van ontwikkelde en bijeengebrachte kennis voor de praktijk van het waterbeheer. Deze Deltafact is één van opgeleverde de producten binnen het project Valorisatie. Scoren met kennis van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het gebied van water,  klimaatverandering en waterkwaliteit.

Deel deze pagina