Deltafact Consumentenproducten

Geplaatst op: 01 maart 2021

In deze Deltafact wordt de huidige kennis op het gebied van waterkwaliteit met betrekking tot consumentenproducten samengebracht en worden kennisleemtes benoemd. Het Deltafact is een product van het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het doel van de ketenverkenner is om voor een aantal geselecteerde stofgroepen een aantal aspecten in kaart te brengen, met als uiteindelijk doel om de emissies naar het watermilieu te reduceren.

> Naar de online versie

Deel deze pagina