Deltafact 'Effecten van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit'

Geplaatst op: 04 januari 2021

Deze Deltafact behandelt de effecten van grootschalige toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit. De scope van deze Deltafact is beperkt tot bodemenergiesystemen met opslagtemperaturen boven de 25 °C. Voor meer informatie over zgn. Hoge Temperatuuropslag en effecten op grondwater wordt verwezen naar Bloemendal et al (2020) en https://www.warmingup.info/thema/5/ondergrondse-warmteopslag

Deel deze pagina