Deltafact 'Vergrijzing van grondwater'

Geplaatst op: 01 februari 2021

In deze Deltafact wordt ingegaan op ‘vergrijzing’ van grondwater, de voortschrijdende beïnvloeding van de chemische kwaliteit van grondwater. De betekenis van vergrijzing wordt beschreven en er wordt ingegaan op de oorzaken. Hierbij worden onder andere de typen bronnen beschreven die bijdragen aan vergrijzing. Ten slotte worden handelingsperspectieven gegeven om vergrijzing te mitigeren.

> Naar de online versie

Deel deze pagina