Kansen en bedreigingen grondwaterkwaliteit. Resultaten Fase 1 van het Kennisimpulsproject Grondwaterkwaliteit

Geplaatst op: 28 januari 2020

Onderzoekers van het KIWK-project Grondwater hebben een overzicht gemaakt van de taakverdeling rond het grondwaterbeheer onder de nieuwe Omgevingswet. Daarbij zijn ook de externe factoren in kaart gebracht die relevant zijn voor het (toekomstige) grondwaterkwaliteitsbeheer. Het document vormt de input voor fase 2 van het Grondwaterproject. Deze is in januari van dit jaar van start gegaan. 

Deel deze pagina