Maatregel op de kaart

Geplaatst op: 21 november 2019

‘Maatregelen op de kaart’ is een landelijke kaart die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om emissies van stikstof en fosfor naar water terug te dringen. De kaart is ontwikkeld binnen het KIWK-project Nutriënten. De kaart is te downloaden en te gebruiken als shapefile, of in te zien via een online viewer. Bij de kaart is een toelichtende notitie verschenen.

Voor agrariërs en waterbeheerders is het nog vaak onduidelijk welke maatregelen op hun percelen effectief zijn om emissies van stikstof en fosfor naar water te verminderen. Dit komt door lange lijst aan mogelijke maatregelen, maar ook omdat effecten afhangen van de lokale situatie. Welk gewas wordt er geteeld? Wat is het bodemtype? Grenst het perceel aan de sloot? Is het perceel voorzien van buisdrainage? Welke helling heeft het perceel? Etcetera.

Het project ‘Maatregel op de Kaart’ geeft duidelijkheid. Voor elk landbouwperceel in Nederland is aangegeven welke maatregelen kansrijk zijn gezien de kenmerken van het perceel. Zo kunnen agrariërs en waterbeheerders gerichter werken aan een betere waterkwaliteit.

> Download de bijbehorende shapefile

> Meer informatie over het gebruik van shapefiles

> Bekijk Maatregel op de kaart in online viewer

Deel deze pagina