Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater

Geplaatst op: 10 januari 2020

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken nog niet op orde. Om het nemen van maatregelen makkelijker te maken is daarom binnen het KIWK-project Nutriënten het instrument 'Maatregel op de kaart' een kaart ontwikkeld. Dit geeft voor elk landbouwperceel in Nederland aan welke maatregelen kansrijk zijn. In januari 2020 verscheen hierover het onderstaande artikel in H2O online.

Deel deze pagina