Meetplannen bronnen en routes in pilotgebieden

Geplaatst op: 19 May 2021

In het project KIWK-Nutriëntenmaatregelen zijn 2 pilotgebieden ingericht om locaties en momenten van nutriëntenverliezen naar het grond- en oppervlaktewater vast te stellen, zodat maatregelen gericht ingezet kunnen worden op die plaatsen waar ze het meest nodig zijn. Daartoe wordt onderzoek gedaan op stroomgebiedsniveau én op enkele bedrijven en percelen. Eén pilotgebied ligt op zandgrond: de Vinkenloop (Brabant) ligt op zandgrond. Het andere pilotgebied, de Vuursteentocht ligt op kleigrond (Flevoland). Deze notitie geeft een beschrijving van de gebieden en een overzicht van de (innovatieve) metingen en technieken die op de verschillende schaalniveaus uitgevoerd worden. Wanneer monitoring ook na de Kennisimpuls voortgezet kan worden, zullen in overleg met de perceelseigenaren één of enkele nutriëntenmaatregelen toegepast worden op de bemeten percelen om het effect van de maatregelen te bepalen.

Deel deze pagina