Nationale Analyse Waterkwaliteit. Tussentijdse resultaten en conclusies

Geplaatst op: 04 november 2019

In deze notitie beschrijft het Planbureau voor de Leefomgeving PBL de tussentijdse resultaten van de Nationale Analyse Waterkwaliteit, een onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit.

De Nationale Analyse Waterkwaliteit is een traject van joint fact finding: een gezamenlijk traject van rijk, regio, stakeholders, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, waarin wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke kennisbasis. Deze kennisbasis is een bouwsteen voor het bestuurlijke gesprek over de ambities en het opstellen van maatregelpakketten voor de volgende ronde van stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027) voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), die eind 2021 aan de Europese Commissie worden gerapporteerd, in samenhang met het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd de Nationale analyse te trekken en erover te rapporteren.

Deel deze pagina