Notitie 'Verkenning inzet LMM voor handelingsperspectieven van agrariërs'

Geplaatst op: 26 oktober 2020

Het doel van deze studie was om te verkennen hoe het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid LMM ingezet kan worden om specifieke activiteiten in de bedrijfsvoering te relateren aan de uitspoeling van nitraat. Ook is een overzicht gemaakt van mogelijke koppelingen van de LMM-data met andere datasets om het inzicht in de processen van uit- en afspoeling van nitraat naar het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Tevens zijn binnen dit project verbeteringen uitgevoerd aan de LMM-waterkwaliteitsdatabase om koppeling met andere datasets mogelijk te maken. Als verkenning naar de relatie tussen specifieke aspecten van bedrijfsvoering en de nitraatuitspoeling is een ‘casestudy’ uitgevoerd met de LMM-data naar de relatie tussen nitraatuitspoeling en het geteelde gewas.

Deel deze pagina