Presentatie workshop Systeemkennis & Ecologie

Geplaatst op: 22 december 2020

Dit is de inleidende presentatie van de workshop over de behoefte van data voor het KIWK-project 'Ecologische kwaliteit', gehouden op 14  februari 2020 in Wageningen. Aan de workshop namen 19 waterbeheerders, de projectmanager en enkele projectleiders van KIWK deel.

 

De workshop focuste op de contextuele en conceptuele basis voor de benodigde data om beter inzicht te krijgen op de gevolgen van meerdere stressfactoren en de effectiviteit van individuele maatregelen en combinaties van de maatregelen. Dit is besproken voor vier type watersystemen: a) meren, ib) sloten, vaarten en kanalen, c) grote rivieren en d) kleine rivieren en kanalen. De workshop heeft in maart en april 2020 een vervolg gekregen in – vanwege COVID19 - online werksessies met de waterbeheerders over de exacte uitvraag over data van 1) casussen waarmee het gecombineerde effect van maatregelen getoond kan worden, 2) individuele maatregelen, 3) consequenties van calamiteiten en 4) lange tijdreeksen.

Deel deze pagina