Projectpan KIWK-project diergeneesmiddelen 2021

Geplaatst op: 29 maart 2021

De chemische waterkwaliteit in Nederland moet beter. Deze kwaliteit wordt onder meer bepaald door diergeneesmiddelen. In het KIWK-project Diergeneesmiddelen willen we grip krijgen op de bronnen en routes van deze middelen, en de risico's voor het watermilieu.

Dit projectplan 2021 beschrijft de activiteiten die in het kader van dit project worden uitgevoerd in de resterende looptijd van het project.

Deel deze pagina