Projectplan KIWK Grondwater 2021

Geplaatst op: 18 maart 2021

Door menselijke activiteiten wordt het schone, traag stromende grondwater tot steeds grotere diepten verontreinigd met veel verschillende stoffen. Deze ‘vergrijzing’ is volgens de Adviescommissie Water een urgent probleem, vooral met het oog op de drinkwatervoorziening. Om het grondwater hier beter tegen te beschermen is meer aandacht en kennis nodig voor de factor ‘tijd’ bij het grondwaterbeheer. Het KIWK project 'Vergrijzing van grondwater door menselijke invloeden' richt zich daarom op de langetermijneffecten van menselijke ingrepen op de grondwaterkwaliteit.  In dit projectplan worden de activiteiten van het project voor 2021 beschreven en kort teruggeblikt op de activiteiten tot dusver.

Deel deze pagina