Verkenning Nutriëntenaanpak Maas-Gebiedsgericht samenwerken

Geplaatst op: 30 maart 2020

In het pilotproject 'Verkenning Nutriëntenaanpak Maas-Gebiedsgericht samenwerkenis voor zeven proefgebieden in de Maasregio onderzocht hoe het landelijke mest- en waterkwaliteitsbeleid kan worden vertaald in effectieve, gebiedsgerichte oplossingen om de uit- en afspoeling van nutriënten uit de landbouw te verminderen. De opgedane kennis en de uit het onderzoek voortvloeiende vervolgvragen worden meegenomen in het KIWK-project 'Nutriënten: welke maatregelen snijden hout'. 

De resultaten van het pilotproject zijn vervat in een begeleidend rapport en in zeven proefgebied-deelrapporten. Deze kunt u hieronder tegelijkertijd downloaden als zipfile.

Deel deze pagina