Verslag van de workshop Vraagarticulatie KIWK-project 'Ecologische kwaliteit', op 21 juni 2019

Geplaatst op: 29 juli 2020

Dit is het verslag van de workshop over vraagarticulatie rond het KIWK-project 'Ecologische kwaliteit', gehouden op 21 juni 2019 in Wageningen. Aan de workshop namen 19 waterbeheerders, de projectmanager en enkele projectleiders van KIWK deel.

De workshop focuste op het verbeteren van de vraagarticulatie voor het thema ecologie binnen de KRW, zoals die door het KIWK-project 'Ecologische kwaliteit' opgepakt zal worden. De workshop had als doel een beeld te krijgen van de ervaringen van waterbeheerders met watersysteemanalyses, het toepassen van ecologische sleutelfactoren en de effectiviteit van herstelmaatregelen voor het verbeteren van de ecologische toestand van binnenwateren (beken, rivieren, meren, kanalen, slootcomplexen) als onderdeel van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water.

Deel deze pagina