Verslag van de workshop Vraagarticulatie KIWK-project 'Ecologische kwaliteit' voor adviesbureaus, op 6 september 2019

Geplaatst op: 29 juli 2020

Dit is het verslag van de workshop over vraagarticulatie rond het KIWK-project 'Ecologische kwaliteit', bedoeld voor adviesbureaus. De workshop werd gehouden op 21 juni 2019 in Wageningen. Aan de workshop namen 15 adviesbureaus, de projectmanager en enkele projectleiders van KIWK deel.

Doel van de workshop was de kennisbehoeften van de adviesbureaus in beeld te brengen als aanvulling op de kennisbehoeften van waterbeheerders, die reeds geïnventariseerd waren tijdens een eerdere workshop op 21 juni 2019. Achtergrond hiervan is dat waterbeheerders gebruik maken van de diensten van adviesbureaus om de ecologische toestand te bepalen en/of om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. Daarom is het van belang dat adviesbureaus op de hoogte zijn van de nieuwe kennis die wordt ontwikkeld binnen de Kennisimpuls.

Het is ook van belang om te weten hoe de binnen de Kennisimpuls ontwikkelde kennis in de praktijk wordt gebruikt door adviesbureaus en hoe de ontwikkelde tools beter kunnen aansluiten op de behoeften van adviesbureaus en waterbeheerders als hun klanten.

Deel deze pagina