Voortgangsrapportage Kennisimpuls Waterkwaliteit 2020

Geplaatst op: 03 december 2020

Deze rapportage beschrijft de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit, vanaf eind 2019 tot eind 2020.Ook geeft de rapportage per project een vooruitblik op de werkzaamheden en speerpunten van 2020. De rapportage zal gedurende de looptijd van het programma jaarlijks verschijnen.

Dit is de tweede voorgangsrapportage die is verschenen. De eerste voortgangsrapportage bestrijkt de periode tot eind 2019. Deze kunt u HIER downloaden

Deel deze pagina