Ketenaanpak: minder emissies

Wat niet in het water zit, hoef je er ook niet uit te halen. Naast end-of-pipe maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, kan het goed zijn om al eerder in de keten van een stof (bijvoorbeeld bij productie en gebruik) te bekijken hoe je de emissies ervan kunt verminderen. Binnen het project 'Ketenverkenner' onderzoeken we voor welke stofgroepen er kansen en oplossingen liggen voor zo'n ketenbenadering.

waterlelie
Drentse Aa

Wat is het probleem?

Op dit moment werken onderzoekers en leden van de gebruikerscommissie aan de uitwerking van de vraagstelling. Meer informatie volgt.

 

Gebruikerscommissie

Peter Ramakers

provincie Noord-Brabant

Dorien ten Hulscher

Rijkswaterstaat WVL

Bert Palsma

STOWA

Werner Strikkeling

Waterschap Rijn en IJssel

Karin Lekkerkerker

Dunea

Lianne van Oord-Knol

WML

Henk Ketelaars

Evides

Caroline van de Veerdonk

RAO Rijn-West

Ellen Besseling

Waterschap Rijn en IJssel

Arjan Verhoeff

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Ben Blankvoort

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Gerard Stroomberg

RIWA-Rijn

Theo Cuijpers

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Frans de Bles

Waterschap Vallei en Veluwe

Sandra Mol

Ministerie van IenW

Marc de Rooij

Ministerie van IenW

 

 

Joep van den Broeke

KWR

Esther de Wit

WUR

Erwin Roex

Deltares

Caroline Moermond

RIVM

Thomas ter Laak

KWR

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar geertje.pronk@kwrwater.nl