Valorisatie. Scoren met kennis

We willen dat de in de kennis die wordt opgedaan in de Kennisimpuls, zijn weg vindt naar de praktijk en daar ook zijn nut bewijst. Dat vraagt om een gecoördineerde aanpak voor het uitwisselen, benutten en borgen ervan. Het project Kennisvalorisatie zorgt dat dit gebeurt.

puzzelstukjes

Wat is het probleem?

In de Kennisimpuls gaan we aan de slag om met voorrang die kennis en inzichten te verwerven, die een versnelde verbetering van de waterkwaliteit mogelijk maken. Het succes van het programma wordt echter voor een groot deel bepaald door de vraag of we in staat zijn de opgedane kennis en inzichten te verbinden met de praktijk van waterschap en waterbeheer. Dat is waar kennisvalorisatie om de hoek komt kijken: het verwaarden van de kennis.

Wat gaan we doen?

Wij bevorderen in dit project de uitwisseling tussen wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. We bundelen de resultaten uit de Kennisimpuls Waterkwaliteit en maken ze toegankelijk. Ook bevorderen we de verspreiding en blijvende benutting van resultaten uit de de kennisimpuls in de praktijk. Op deze manier wil het project bewerkstelligen dat de Kennisimpulsprojecten daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Hoe gaan we dat doen? We faciliteren en ondersteunen de kennisuitwisseling binnen en tussen KIWK-projecten. We bundelen en ontsluiten resultaten van KIWK-projecten en van de Nationale Analyse Waterkwaliteit. We verzorgen de communicatie van het programma met andere betrokken en belanghebbende partijen, onder meer binnen de Delta Aanpak Zoetwaterkwaliteit en Zoetwater. We verzorgen de financiële en administratieve coördinatie van het programma. We verzorgen afstemming tussen projecten en stakeholders.

Wat levert het op?

Deze website is een van de resultaten van ons werk. Hierin worden alle afzonderlijke projecten toegelicht, maar vinden betrokkenen ook nieuws, achtergronden over het programma en (tussen)resultaten van de projecten. Op deze manier laten we de voortgang en valorisatie van de individuele projecten en het programma als geheel zien en bewaken we die.

Alle (tussen)resultaten van dit project vindt u onder het tabblad 'Resultaten' in het hoofdmenu van de website.

Gebruikerscommissie

Bas van der Wal STOWA
Marcel van den Berg Ministerie van IenW
Rob Ruijtenberg Namens alle partijen
Frank van Gaalen Planbureau voor de Leefomgeving
Carlo Rutjes Waterschap Aa en Maas
Karin Lekkerkerker Dunea
Merijn de Jong Interprovinciaal Overleg Orgaan
Dorien Roubos Waterschap Vallei en Veluwe
Christa Groshart Ministerie van IenW, voorzitter

Onderzoekers

Joep van den Broeke KWR
Hilde Passier Deltares
Peter Schipper Wageningen Research Institute
Jappe Beekman RIVM

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar Joep.van.den.broeke@kwrwater.nl